ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
3.แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ (กรณีร้องขอด้วยผู้แทน)
4.แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ (กรณีร้องขอด้วยตนเอง)

เทศบาลตำบลท่าสุด เลขที่ 389 หมู่ 3 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เบอร์โทรศัพท์ 0-5370-6109 Fax.0-5370-6109 ต่อ103 หรือ www.tasud.net
E-Mail : master_au@msn.com