-:- องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสุด -:-

 


  หน้าแรก
  ฝ่ายงานการเจ้าหน้าที่
  อำนาจหน้าที่
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แสดงความคิดเห็น

ข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร
  - ทะเบียนประวัติข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลท่าสุด
  - ทะเบียนประวัติครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าสุด
  - ทะเบียนประวัติครู โรงเรียนอนุบาลตำบลท่าสุด

เทศบาลตำบลท่าสุด เลขที่ 389 หมู่ 3 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เบอร์โทรศัพท์ 0-5370-6109 Fax.0-5370-6109 ต่อ103 หรือ www.tasud.net
E-Mail : jumras02@hotmail.com