-:- เทศบาลตำบลท่าสุด -:-

 


  หน้าหลัก     
  อำนาจหน้าที่กองการศึกษา
  ศาสนสถานในต.ท่าสุด

 


      ศาสนสถานในตำบลท่าสุด

           วัดสันต้นกอก

           วัดบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด

           วัดห้วยพลู

           วัดห้วยเคียน

           วัดบ่อทอง

           วัดบ้านถ้ำผาตอง

           วัดห้วยทรายขาว

           วัดสามัคคีธรรม

           สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำพระผาตอง

           สำนักปฏิบัติธรรมพระธาตุสันขวาง

           สำนักปฏิบัติธรรมพระธาตุดอยโตน

           สำนักปฏิบัติธรรมพระธาตุพลูทอง

           คริสตจักรทรงปราณี

           โบสถ์นักบุญคามิลโล

 

 

เทศบาลตำบลท่าสุด เลขที่ 389 หมู่ 3 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เบอร์โทรศัพท์ 0-5370-6109 Fax.0-5370-6109 ต่อ103 หรือ www.tasud.net
E-Mail : jumras02@hotmail.com